HIỆN CHÚNG TÔI ĐANG TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ :
    1. Kỹ sư chế bản
    2. Kỹ sư in
    3. Kỹ sư cơ khí ( nam)
    4. Họa sĩ thiết kế bao bì