APE Vietnam Headquarter

Headquarter

Ho Chi Minh

Unit 26A, Street 7, Tan Tao Industrial Park, Ward Tan Tao A, District Binh Tan, HCMC, Vietnam

+84.8.37542434
+84.8.37542431
info@apevn.com.vn

Ho Chi Minh Factory

Unit 16, Street 7, Tan Tao Industrial Park, Ward Tan Tao A, District Binh Tan, HCMC, Vietnam

+84.8.37542434
+84.8.37542431
info@apevn.com.vn

Ha Noi Branch Office

101B Nhà D6 Tập thể Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình , Hà Nội, Việt Nam

+04.38344523
info@apevn.com.vn