Quản lý màu

Bằng kỹ thuật hiện đại, chúng tôi tối ưu hoá kết quả in đồng nhất với mẫu thông qua phép in fingerprint. Qua đó, bản in cuối cùng có thể dễ dàng được dự đoán trước.

Nếu in ấn được hoàn tất bởi những công nghệ in khác nhau, việc giảm thiểu sự khác nhau của màu sắc là một thử thách lớn. Bằng kỹ thuật hiện đại, chúng tôi tối ưu hoá kết quả in đồng nhất với mẫu thông qua phép in fingerprint. Qua đó chúng tôi thực hiện quá trình lập mỗi hồ sơ màu (color profile) cho từng vật liệu in khác nhau. Từ đó, chúng tôi có thể đảm bảo hầu hết các màu sẽ đồng nhất với mặt bằng chung màu sắc từ thiết kế đến giai đoạn in. Từ đó, bản in cuối cùng có thể dễ dàng được dự đoán trước.