Thiết kế

Chúng tôi hiện thực hoá những ý tưởng của khách hàng bằng những mẫu thiết kế tinh xảo phù hợp các công nghệ in ấn để các thiết kế sẽ có sai số nhỏ nhất trong sản xuất đại trà.

Hình ảnh trên bao bì luôn quyết định sự ấn tượng đến tổng thể thiết kế. Chúng tôi hiện thực hoá những ý tưởng của khách hàng bằng những mẫu thiết kế tinh xảo phù hợp các công nghệ in ấn để các thiết kế sẽ có sai số nhỏ nhất trong sản xuất đại trà. Khách hàng cho chúng tôi biết mong muốn của họ, chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Chúng tôi hướng đến thiết kế không chỉ lôi cuốn mà còn sử dụng tốt trong in ấn công nghiệp.