Chế bản

Chúng tôi chuẩn bị file cho việc chế bản phù hợp với những tiêu chuẩn của các nhà máy in và tiêu chuẩn của các công nghệ in ấn như offest, ống đồng, flexo và để khi sản xuất đại trà, có kết quả in tương thức với kết quả ban đầu nhất.

Để đảm bảo cho kết quả in cho sản xuất công nghiệp tương thức với kết quả ban đầu nhất, chúng tôi chuẩn bị file cho việc chế bản phù hợp với các tiêu chuẩn của các nhà máy in và tiêu chuẩn của các công nghệ in ấn như offset, ống đồng, flexo. Ngoài những việc tách màu, chồng màu và những kênh màu đặc biệt, công đoạn chế bản còn bao gồm sự quản lí màu sắc (color managment) rất chi tiết. Việc sử dụng các công nghệ tiên tiến và đặc biệt là các chuyên gia nhiều năm trong ngành chế bản, chúng tôi mang đến nhưng kết quả chất lượng cao.