Thiết bị hỗ trợ

Giúp nhà in giảm chi phí mực thừa/dung môi và nâng cao chất lượng in, bằng các thiết bị như Máy pha mực & in bardown, Máy đánh nhám, Máy rửa trục/máng mực và Máy chưng cất dung môi.

Máy pha mực & in bardown

“Lợi thế cạnh tranh:

1. Pha mực chính xác, hạn chế rủi ro bồi thường do in sai màu

2. Tái sử dụng mực tồn kho, tiết kiệm chi phí mực & kho bãi

3. Thao tác đơn giản, không phụ thuộc tay nghề thợ

4. Khả năng lặp lại chuẩn xác

Video vận hành
Brochure